Produkty

FUNDUSZE UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wdrożenie nowego procesu produkcji flaków świeżych poprzez zakup maszyn i urządzeń do Zakładu Produkcyjnego w Kąkolewie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W ramach operacji wdrożony zostanie innowacyjny proces produkcji flaków świeżych w zakładzie produkcyjnym w Kąkolewie. Zmianie ulegnie sposób wytwarzania flaków świeżych w zakładzie w zakresie sposobu naważania oraz pakowania i kontroli. Zakup nowych urządzeń charakteryzujących się większą wydajnością i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi pozwoli na produkcję wyrobów o najwyższej jakości.

„Dostawa i montaż mieszałki łopatkowej z załadunkiem dla SMAKMAK Sp. z o.o. Sp.k.”

Rostrzygnięcie przetargu Zapytanie ofertowe


„Dostawa i montaż detektora metali dla SMAKMAK Sp. z o.o. Sp.k.”

Rostrzygnięcie przetargu Zapytanie ofertowe


„Dostawa i montaż zastawu urządzeń do naważania flaków dla SMAKMAK Sp. z o.o. Sp.k.”

Rostrzygnięcie przetargu Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi


„Dostawa i montaż mieszałki łopatkowej dla SMAKMAK Sp. z o.o. Sp.k.”

Unieważnienie przetargu Zapytanie ofertowe

Pytania i odpowiedzi


„Dostawa i montaż podnośnika słupkowego dla SMAKMAK Sp. z o.o. Sp.k.”

Rostrzygnięcie przetargu Zapytanie ofertowe


„Dostawa i montaż maszyny do pakowania rolowego dla firmy SMAKMAK Sp. z o.o. Sp.k.”

Rostrzygnięcie przetargu Zapytanie ofertowe